கனடா கந்தசாமி கோவில் வருடாந்த மகோற்சவத்தில் நம் மாதகல் மண்ணைச்சேர்ந்த மக்களும் தம் வேண்டுதல்களை நிறைவேற்றும் வண்ணம் காவடி எடுத்தார்கள்..!

Share:

No comments:

Post a Comment