மாதகல் மான்மியம் மொழி மாற்றம் தகவல் சேகரிப்பு…!

2017-மாதகல் மான்மியம் நூலின் ஆங்கில மொழியாக்க வேலைகள் தொடங்கிவிட்டதைத் தொடர்ந்து முதற் பதிவேட்டில் தவறவிடப்பட்டுள்ளதாகக் கருதப்படும் விடயங்களை எமக்கு அனுப்பிவைக்கவும்…


Share:

No comments:

Post a Comment