...::மரண அறிவித்தல்::... திரு அ.கனகசூரியர்

…::மரண அறிவித்தல்::…

பிறப்பு : 22/02/1957
இறப்பு : 17/08/2011


பெயர்:

அன்ரன் கனகசூரியர்

பிறந்த இடம்:

யாழ் மாதகல்

வாழ்ந்த இடம்:

கனடா ரொறொன்ரோ

Share:

No comments:

Post a Comment