...::மரண அறிவித்தல்::... திருமதி வீ.சொர்னம்மா

…::மரண அறிவித்தல்::…

பிறப்பு : 01/10/1925
இறப்பு : 30/06/2011

திருமதி வீ.சொர்னம்மா 

Share:

No comments:

Post a Comment