மாதகல் பாணாகவெட்டி அருள்மிகு ஸ்ரீ புவனேஸ்வரி அம்பாள் ஆலய மஹா கும்பாவிசேக நிகழ்வுகள்…!


Share:

No comments:

Post a Comment