ஜனாதிபதியின் பாரியார் யாழ்ப்பாணம் விஜயம்…!

2009-சங்க மித்த பிக்குனி வெள்ளரசு மரக்கிளையுடன் வந்திறங்கிய மாதகல், வடமராட்சியிலுள்ள தம்பகொலபட்டுன என்றழைக்கப்படும் பகுதிக்கு ஜனாதிபதியின் பாரியார் ஷிரந்தி ராஜபக்ஷ் விஜயம் செய்தார்...
Share:

No comments:

Post a Comment